click here for an English version שינויים בקווי התחבורה משרד התחבורה והזהירות בדרכים הרשות הארצית לתחבורה ציבורית תל אביב יפו אגד דן מטרופולין קווים נוסעות ונוסעים יקרים תפריט שינויים קו 4 קו 10 קווים 63, 66, 238 קו 90 קו 128 קו 16 קו 17 קו 31 קו 73 קו 16 קו 236 קו 48 קו 247 קו 19 קו 119 קו 104 קווי לילה שינויים בקווים מפה קו 4 קו 10 משלמים בתחבורה הציבורית גם בנייד קווים 63, 66, 238 קו 90 קו 128 קו 16 קו 17 קו 31 קו 73 קו 130 קו 236 קו 48 קו 247 קו 19 קו 119 קו 104 קווי לילה למידע מפורט התחנה התחנה