שינויים בקווי התחבורה עיריית תל אביב יפו  הרשות הארצית לתחבורה ציבורית  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מטרופולין דן ישומון התחנה נוסעות ונוסעים יקרים תפריט קו 1 קו 5 קו 42 קו 142 קו 31 קו 126 קו 189 קו 289 שינויים שינויים בקווים קו 1 קו 5 קו 42 1קו 42 31 קו 126 קו 189 קו 289 מפה למידע מפורט ישומון התחנה ישומון התחנה